Vårt tidigare biståndsarbete i Jaisalmer

 

Efter många års resor i Rajasthan dit IndiaHouse även under 5 års tid organiserade gruppresor, lärde vi känna lokalbefolkningen i framförallt Jaisalmer.

IndiaHouse har tidigare bidragit med punktinsatser till en skola för handikappade barn/ungdomar i Jaisalmer, som ligger i den Indiska Thar-öknen.

IndiaHouse har även bidragit med ekonomisk hjälp till kamelförare, som lever under mycket fattiga och enkla förhållanden i en ökenby några mil väster om Jaisalmer. Stödet bestod bl.a. i inköp av två kameler inkl utrustning. Nu har de alltså två egna kameler, vilket gör att de kan använda dem i stället för att betala hyra för kameler som tillhör andra! Detta gör att flera familjer nu klarar sig ekonomiskt året runt och det underlättar även för dem så att de kan låta barnen gå i skolan i stället för att hjälpa till med arbete!