Vårt biståndsarbete i Nepal

IndiaHouse har fram till 2018 valt att stödja Love & Hope, en organisation som hjälper utsatta flickor och kvinnor att komma ut ur trafficking och sexslaveri (Nepal/Indien).

IndiaHouse fortsätter sitt stöd till Nepal genom att från 2019 stödja SOS Barnbyar i Nepal där vi valt att rikta stödet till Tibetanska flyktingbarn.