Om IndiaHouse

Bakgrund

Idén till IndiaHouse föddes 2003 under en resa till Indien där vi (Monica och Mogens Hansen) ofta varit tillsammans med våra barn, varav två är adopterade från Calcutta. Indien har alltid fascinerat oss och vi tyckte det skulle vara spännande att börja handla med något från detta vackra land.

Sagt och gjort. Entreprenören Mogens åkte tillbaka till Indien en månad senare och skapade de första kontakterna med leverantörer. Senare samma år kom den första containern.


Uppväxt

En butik startades i centrala Åstorp, ett brukssamhälle utanför Helsingborg i Nordvästra Skåne. Samtidigt ansökte vi om att bli utställare på mässor i Sverige och Danmark. Butiken avvecklades och IndiaHouse övergick snart till enbart grossistverksamhet.

Vi deltog på Formland (Danmark) under de första åren. Från 2006 deltar vi på Formex-mässan i Älvsjö två gånger per år, och vi har under vår tid som grossist märkt ett växande intresse för våra varor! Vi finns på Floragatan 5 i Åstorp, där vi har showroom, lager och kontor på ett och samma ställe.


Etik

IndiaHouse strävar mot ett djupare tänkande än bara det affärsmässiga. Eftersom vi har personligt intresse av Indien är det naturligt och självklart för oss att så långt det är möjligt välja miljövänliga företag och de som har ett helhetstänkande för alla led i sin produktion, där även goda arbetsförhållanden är ett självklart mål. Företrädesvis handlar vi av små familjeägda företag med vilka vi har haft kontakt under många år vilket även innebär god kännedom om arbetsförhållanden i produktionen. 


Bistånd

Efter många års resor i Rajasthan dit IndiaHouse även under 5 års tid organiserade gruppresor, lärde vi känna lokalbefolkningen i framförallt Jaisalmer.

IndiaHouse har tidigare bidragit med punktinsatser till en skola för handikappade barn/ungdomar i Jaisalmer, som ligger i den Indiska Thar-öknen.

IndiaHouse har även bidragit med ekonomisk hjälp till kamelförare, som lever under mycket fattiga och enkla förhållanden i en ökenby några mil väster om Jaisalmer. Stödet bestod bl.a. i inköp av två kameler inkl utrustning. Nu har de alltså två egna kameler, vilket gör att de kan använda dem i stället för att betala hyra för kameler som tillhör andra! Detta gör att flera familjer nu klarar sig ekonomiskt året runt och det underlättar även för dem så att de kan låta barnen gå i skolan i stället för att hjälpa till med arbete!

IndiaHouse har fram till 2018 valt att stödja Love & Hope, en organisation som hjälper utsatta flickor och kvinnor att komma ut ur trafficking och sexslaveri (Nepal/Indien). IndiaHouse fortsätter sitt stöd till Nepal genom att från 2019 stödja SOS Barnbyar i Nepal där vi valt att att rikta stödet till Tibetanska flyktingbarn.

 


Miljö

Vi gör framförallt två saker för miljön:

  • Det mesta av emballage som skickas från oss är återanvänt. Vi använder alltså lådor, plast, frigolit och kartong som kommer till oss bl.a. från Indien. På det viset behöver vi heller inte lägga på kostnader för nytt emballage på våra kunders priser.

  • Vi har våra produkter här på hemsidan. Alltid aktuellt och uppdaterat utan pappersslöseri! Varför papperskatalog?